Požární stanice v Tachově ožila dětmi

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne Út, 05/27/2014 - 13:58

Na požární stanici v Tachově se dne  22.5. 2014 konala tradiční pohybově vědomostní soutěž pro žáky základních škol – Malý záchranář. Soutěž je zaměřena na problematiku ochrany obyvatelstva, požární prevence, první pomoc a bezpečnost silničního provozu. Tato témata jsou součástí výuky podle rámcových vzdělávacích programů na všech školách. Soutěž má za cíl podpořit, upevnit a ověřit znalosti a vědomosti nabyté při výuce.

Soutěž na PS Plzeň - Slovany

Napsal uživatel basakova dne Čt, 05/22/2014 - 15:39

21.5.2014 vypukl na požární stanici Plzeň Slovany boj mezi dvanácti soutěžními družstvy malých záchranářů. Soutěžící předvedli velice dobré vědomosti i dovednosti na jednotlivých stanovištích. V pauze na oběd si všichni přítomní mohli opéct špekáček a pak už následoval očekávaný doprovodný program. Městská policie Plzeň představila vzrušující vystoupení psovodů a odvážných figurantů a na závěr soutěže děti příjemně schladili proudem vody hasiči z plošiny.

První a druhé místo spolu s pozvánkou na krajské kolo získali žáci ze ZŠ Tymákov a ZŠ Dobřany.

Malí záchranáři v Plasích

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne Pá, 05/16/2014 - 09:07

Pod záštitou starosty města Kralovice Ing. Rudolfa Salfického se na požární stanici v Plasích den 14.5. 2014 konala  oblastní soutěž Malý záchranář. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev ze základních škol ze severu Plzeňska.

Ve spolupráci s Českým červeným křížem, Státním zdravotním ústavem v Plzni a Městskou policií Plzeň připravili hasiči pro žáky severního Plzeňska celodenní program. Soutěžící museli prokázat nejen znalosti v testech, ale především v praktických dovednostech, které rozhodčí hodnotili vždy jako výkon celého družstva.

Malý záchranář 2014

Napsal uživatel basakova dne Pá, 01/17/2014 - 09:22

Na jaře 2014 bude Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje tradičně pořádat další oblastní kola soutěže Malý záchranář. Školy, které se v roce 2013 a 2014 v oblastních kolech uspějí na prvních dvou místech, budou nominovány na krajské kolo soutěže, které se uskuteční v červnu 2014 v Plzni. Tyto školy budou pozvánkou informovány o nominaci a harmonogramu dne.

O termínech oblastních kol v letošním roce se můžete informovat na záložce Plánované soutěže. Všechny školy, které spadají do příslušné oblasti, budou o soutěži a podmínkách informovány dopisem.

V Nýřanech poprvé Malý záchranář

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne Pá, 06/07/2013 - 08:03

Pod záštitou místostarosty města Nýřany Pavlíny Caisové se dne 6. června konal I. ročník soutěže Malý záchranář.

Soutěž probíhala ve sportovním areálu místní základní školy. Zúčastnilo se jí 9 družstve z 7 škol. Soutěžící prokazovali dovednosti a znalosti na 8 praktických soutěžních a při vyplňování testů jednotlivci. Po soutěži měli přítomní možnost si prohlédnout techniku základních složek integrovaného záchranného systému a shlédli ukázku výcviku policejních psů.

Malý záchranář v Klatovech

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne Út, 06/04/2013 - 14:16

Součástí Dne integrovaného záchranného systému, který se konal 29. května na Erbenovo náměstí,  byla i soutěž Malý záchranář.

II. ročníku soutěže v Klatovech se zúčastnilo se šestnáct družstev z osmi základních škol z Klatovska. Družstva na jednom stanovišti absolvovala testy a na dalších osmi stanovištích předváděla své praktické dovednosti. 

Z prvenství se radovalo první družstvo ZŠ Klostermannova Železná Ruda, druhá byla ZŠ Plánická ulice Klatovy I a třetí ZŠ Předslav.

Soutěž Malý záchranář v Přešticích

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne Čt, 05/30/2013 - 09:01

Dne 28. 5. 2013 proběhlo pod záštitou starosty města Přeštice Mgr. Antonína Kmocha oblastní kolo soutěže Malý záchranář.

Soutěž se konala v areálu základní školy v Přešticích v dopoledních hodinách. Zúčastnilo se jí 7 družstvem z tří škol. Soutěžící prokazovali dovednosti a znalosti na 8 praktických soutěžních stanovištích a při vyplňování testů jednotlivci.  Veltšina soutěžícíh prokázala velmi dobré znalosti. Svědčí o tom fakt, že sedm soutěžícíh žáků splnilo test bez zrtáty jediného bodu.