Malý záchranář v Rokycanech a Horažďovicích

Napsal uživatel basakova dne St, 05/30/2012 - 10:58

Rokycany

V pátek 25.5.2012 se v areálu Požární stanice Rokycany a v prostorách sousedící Základní školy TGM Rokycany uskutečnil 8. ročník soutěže Malý záchranář. Soutěže se zúčastnilo 9 čtyřčlenných družstev složených ze žáků čtvrtých a pátých tříd základních škol okresu Rokycany.
 
V úvodu čekal soutěžící znalostní test. Po jeho absolvování bylo potřeba splnit úkoly na dalších šesti stanovištích. Soutěžící si vyzkoušeli volání na tísňovou linku, rozpoznávali varovné signály, určovali nebezpečné předměty a vysvětlovali, jak by se zachovali při požáru v bytě, rozdělali oheň v přírodě, zvládli evakuaci nebo použili hasicí přístroj. Na stanovišti ČČK prokazovali své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci a Městská policie Rokycany zaměřila své otázky a úkoly na prevenci rizikového chování, drogy a šikanu.
 
Po splnění úkolů na jednotlivých stanovištích mohli soutěžící shlédnout ukázku požární techniky. Soutěžní klání bylo ukončeno vyhlášením výsledků a rozdáním cen. První místo a zlaté medaile si odnesli žáci ZŠ Zbiroh. Stříbrnou medaili získali žáci ZŠ a MŠ Stupno, kteří zaostali za zlatou příčkou o pouhý jeden bod a bronz získali žáci ZŠ TGM Rokycany.
 
                                                        Výsledková listina
 
číslo družstva
základní škola
počet     bodů
umístění
1
Strašice
123
6.
2
Mirošov
127
5.
3
Stupno
137
2.
4
TGM Rokycany
131
3.
5
Mlečice
128
4.
6
Volduchy
120
7.
7
ul.Míru Rokycany
113
9.
8
Mýto
118
8.
9
Zbiroh
138
1.

 

Horažďovice

Dne 29.5.2012 se v areálu hřiště ZŠ a ZUŠ Blatenská ulice v Horažďovicích konal již 3. ročník oblastní soutěže „Malý záchranář.“ V 8:45h se na zahájení soutěže dostavilo 14 družstev z 5ti základních škol ORP Horažďovice. Letošního Malého záchranáře se zúčastnily tyto základní školy: ZŠ Horažďovice, Komenského ul., Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské Hory, ZŠ Pačejov, ZŠ a MŠ Chanovice, ZŠ Horažďovice, Blatenská ulice. Jelikož úterní počasí bylo všemu nakloněno, tak se na soutěž přišli podívat malí i velcí příznivci Malého záchranáře z celého okolí.

Žáci 4. a 5. tříd základních škol soutěžili v nejrůznějších disciplínách a dovednostech. Své síly změřili a znalosti ověřili celkem na 9 stanovištích, kde byli zkoušeni příslušníky HZS  ČR, PČR, SDH HD, OS ČČK Klatovy. Jednotlivá stanoviště měla různá tématická zaměření. Své znalosti si tak děti mohly prověřit v oblastech požární prevence, volání na tísňovou linku, poskytnutí první pomoci a správného chování při mimořádných událostech. Soutěžily v poznání jednotlivých signálů sirén a také v tom, zda znají dopravní značky. Svoji fyzickou kondici pak prověřily v hodu granátem na cíl a přenosem raněného na čas. Zda mají dobré teoretické znalosti dané problematiky si děti ověřily ve znalostním testu.
Po soutěžním dopoledni přišly na řadu ukázky složek IZS. Své umění předvedli kynologové z PČR Klatovy. Dále následovala ukázka bojového umění musado, o kterou se postarali příslušníci AČR Klatovy. O nevšední zážitek přihlížejících se postaral vrtulník Letecké záchranné služby. Letečtí záchranáři předvedli transport raněného v podvěsu vrtulníku. Ukázky pak zakončily děti z SDH Horažďovice ukázkou požárního sportu.
Celá akce se konala pod záštitou starosty města Horažďovice, pana Mgr. Karla Zrůbka, kterému tímto velmi děkujeme.
 

 

Výsledková listina

pořadí šklola družstvo star. čísl. počet bodů
  1.  ZŠ Šafránkova, Nalžovské Hory 1 136
  2.  ZŠ Komenského, Horažďovice 7 136
  3.  ZŠ Komenského, Horažďovice 13 132
  4.  ZŠ Komenského, Horažďovice 5 131
  5.  ZŠ Chanovice 3 129
  6.  ZŠ Blatenské, Horažďovice 12 129
  7.  ZŠ Komenského, Horažďovice 6 125
  8.  ZŠ Komenského, Horažďovice 10 124
  9.  ZŠ Pačejov 2 123
10.  ZŠ Blatenské, Horažďovice 9 120
11.  ZŠ Chanovice 4 119
12.  ZŠ Pačejov 11 113
13.  ZŠ Chanovice 14 111
14.  ZŠ Komenského, Horažďovice 8 109

                 V případě shodného celkového počtu bodů rozhodl vyšší počet bodů za testy.

Vstup do fotogalerie