Nejlepší malí záchranáři v kraji jsou z Boru

Napsal uživatel basakova dne St, 06/11/2014 - 10:06

Den plný sluníčka a malých záchranářů, takový byl 10. červen 2014 na 7. základní škole v Plzni.

Na slavnostním nástupu přivítal náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň 2015 pan Jiří Struček 20 soutěžních družstev z celého Plzeňského kraje.
Tentokrát rozhodčí soutěžící opravdu nešetřili a připravili pro ně 10 nelehkých stanovišť. Úkoly z prevence kriminality a osobního bezpečí zadávali strážníci Městské policie Plzeň, ze zdravovědy vyzkoušel děti Český červený kříž a z vědomostí o bezpečí a správném životním stylu zjišťoval Státní zdravotní ústav v Plzni. To, zda družstva ovládají bezpečnost silničního provozu, ověřoval BESIP. Hasiči prověřili žáky ze znalostí signálů sirény, z volání na tísňové linky a vyzkoušeli, zda by uměli správně reagovat při vzniklém požáru v bytě a to si následně simulací ve scénce také mohli vyzkoušet. Mezi praktická a určitě zábavná stanoviště patřilo přenášení raněného třemi různými způsoby a také oblíbené shazování kuželů proudem vody.

Ti co splnili nelehké testové otázky se mohli pobavit na statických ukázkách na přilehlé louce za školou. Odvážlivci zkusili projít zakouřeným stanem, pro pobavení si mohly nejen děti ale i učitelé vyzkoušet opilecké brýle. K vidění byla vystavená technika a pojízdná chemická laboratoř.

Protože sluníčko pálilo opravdu hodně a žáci předváděli maximální výkony, hasiči je za odměnu zchladili proudem vody.

Zlaté medaile, pohár pro vítěze a putovní pohár vítězů krajských kol si včera odvezla ZŠ Bor, na druhém místě se umístilo družstvo ZŠ Tymákov a třetí příčka patřila soutěžícím ze 14. ZŠ Plzeň.

Děkujeme Krajskému úřadu Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně za finanční podporu této akce a všem partnerům za spolupráci na soutěži.

Výsledková listinad

Fotogalerie