Malý záchranář v Rokycanech

Napsal uživatel basakova dne Po, 06/10/2019 - 09:09
malý záchranář

Na hasičské stanici v Rokycanech proběhlo 4. června jedno z oblastních kol Malého záchranáře. Devět družstev soupeřilo celkem v devíti disciplínách, které se týkaly připravenosti na mimořádné události. Nejvíce soutěžící potrápila zdravověda a poskytování první pomoci. Ale i tak všechna družstva přijela výborně připravena a jejich výkony byly vzácně vyrovnané. To je zásluhou zejména třídních učitelek, kterým patří velký dík za práci, kterou s dětmi odvedly. Bohužel první místo bylo jen jedno a z něho se pro letošní rok těší reprezentanti ZŠ ze Stupna.

Fotogalerie