O soutěži

Soutěž je určena od roku 2011 pouze pro žáky 4. - 5. tříd základních škol Plzeňského kraje a to ve dvouletých cyklech. (Každá škola se oblastního kola soutěže účastní jednou za dva roky.)

„I MALÝ ZÁCHRANÁŘ SE MŮŽE V ŽIVOTĚ STÁT VELKÝM ZACHRÁNCEM“  

  Hlavními cíli soutěže jsou:

  • Pomoc školám při začlenění tematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ do vzdělávacích programů na základních školách.
  • Příprava obyvatelstva na mimořádné události.
  • Propagace integrovaného záchranného systému.
  • Možnost zažít den plný soutěží a zábavy v přítomnosti záchranářů.
  • Vychovat mladou generaci ohleduplnou a užitečnou sobě i svému okolí při setkání rizikovými situacemi v běžném životě.

K přípravě na soutěž doporučujeme využít dostupné materiály na odkazu www.hzscr.cz nebo na internetovém bezpečnostním portálu www.zachrannykruh.cz.