Webová soutěž

Malý záchranář – vím a umím  (soutěž byla již ukončena)

internetová soutěž pro žáky základních škol Plzeňského kraje

Popis soutěže

„Malý záchranář – vím a umím“ je soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje (dále jen „HZS PK“) jako varianta oblíbené soutěže „Malý záchranář“. Tato soutěž vhodně doplňuje výuku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, která je součástí rámcových vzdělávacích programů.

 Soutěž je určena pro žáky vybraných základních škol Plzeňského kraje. Do soutěže se přihlašují čtyřčlenné týmy. Týmy jsou tvořeny žáky 4. až 5. tříd. Z jedné školy může být přihlášeno více družstev.

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. První kolo bude probíhat formou plnění úkolů a testů prostřednictvím e-mailu a webových stránek. Dva nejúspěšnější týmy z určené oblasti postoupí do krajského kola, které se bude konat v areálu požární stanice HZS Plzeňského kraje Plzeň - Košutka a bude mít praktickou podobu.

Cílem soutěže je, aby účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání mimořádných situací i běžných rizik. Ověří si tak, zda by obstáli v mimořádných situacích a uměli se postarat o sebe i své blízké. Soutěžním týmům tak přiblížíme nelehkou práci záchranářů.

Průběh soutěže

  • Soutěž je určena pro žáky vybraných základních škol v Plzeňském kraji.
  • Z každé školy se může přihlásit neomezený počet čtyřčlenných týmů.
  • Soutěž je určena pro žáky 4. až 5. tříd.
  • Krajské ředitelství HZS Plzeňského kraje využívá pro realizaci této soutěže internetové stránky.
  • Je nutné, aby si každý tým zřídil svou e-mailovou schránku.
  • Je vhodné, aby e-mailovou schránku založil a spravoval učitel.
  • Týmy se mohou do soutěže přihlásit prostřednictvím školy do 26. 2. 2018, a to vyplněním přihlášky na webových stránkách http://mz.hzspk.cz nebo řádně vyplněnou přihláškou zaslanou prostřednictvím e-mailu na adresu maly.zachranar@hzspk.cz. Soutěžit mohou jen řádně přihlášené týmy!!! 
  • Soutěž bude zahájena dne 1. března 2018.
  • Přihlášeným soutěžním týmům budeme prostřednictvím e-mailu po dobu osmi týdnů zasílat úkoly.
  • Splněné úkoly budou soutěžní týmy zasílat zpět na adresu maly.zachranar@hzspk.cz.

Úkoly pro soutěžní týmy soutěže „Malý záchranář – vím a umím“

Pro soutěžní týmy, budou na těchto stránkách v průběhu měsíce března a dubna zveřejňovány soutěžní úkoly. Zároveň budou úkoly posílány na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce. Úkoly plní členové týmu společně.

Soutěž bude probíhat 8 týdnů, jedenkrát za 14 dnů Vám budou zaslány 2 úkoly (zasláno bude celkem 8 úkolů – některé úkoly se budou skládat z více podúkolů).  Odpovědi za oba úkoly nám posílejte společně v daném termínu. Za každý bezchybně splněný úkol je možné získat 10 bodů, celkem tedy můžete získat v soutěži maximálně 80 bodů.

 Zaslání úkolů bude v tomto časovém rozvrhu:

úkol č.

termín zadání úkolu

termín splnění úkolu

1, 2

1.3. 2018

14.3. 2018

3, 4

15.3. 2018

28.3. 2018

5, 6

29.3. 2018

11.4. 2018

7, 8

12.4. 2018

25.4. 2018

Splněné úkoly nám posílejte zpět na adresu maly.zachranar@hzspk.cz.

Do 30. dubna budou na těchto stránkách zveřejněny výsledky a umístění soutěžních týmů.
Dva nejlepší týmy z každé oblasti postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat dne 12. června v Plzni.